LexWill Oy - Lakitoimisto Oulussa

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Yleisen eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä GDPR) eli Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 vaatima rekisteriseloste (asetuksen voimaantulopäivä 25.5.2018) sekä tietoa LexWill Oy:n verkkosivuilla tapahtuvasta evästeiden keräämisestä.

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

LexWill Oy
Y-tunnus: 2888981-7
Uusikatu 23 A 23, 90100 OULU
ville.kestila@lexwill.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Ville Kestilä
Uusikatu 23 A 23, 90100 Oulu
050 358 9877
ville.kestila@lexwill.fi

Rekisterin nimi

LexWill Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

LexWill Oy:n asiakasrekisteriä käytetään LexWill Oy:n asiakassuhteiden ja toimeksiantojen hoitamiseen liittyvissä asioissa, asiakassuhteiden tiedottamiseen liittyviin toimiin sekä LexWill Oy:n markkinoinnissa.

Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika

Rekisteri sisältää asiakkaan nimen (etunimi ja sukunimi) ja osoitteen, sähköpostin, puhelinnumeron, mahdollisen yrityksen nimen (jos asiakas on yritys), laskutusosoitteen sekä sopimus- ja tilaustiedot sekä jäljennöksen asiakkaalle laaditusta asiakirjasta.

Rekisteri voi sisältää myös muita asiakkaan antamia yksilöllisiä lisätietoja sekä käyttäjätietoja. Tällaisten tietojen tallentamisesta LexWill Oy:n asiakasrekisteriin ilmoitamme asiakkaille erikseen. Näitä muita rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla esimerkiksi asiakkaan syntymäaika, henkilötunnus tai y-tunnus.

LexWill Oy säilyttää rekisteröidyn kanssa laadittua toimeksiantosopimusta liitteineen (sopimusehdot, muistiot tapaamisista sekä asiakirjan jäljennös ja muu toimeksiannon hoitamisessa käytetty aineisto) pääsääntöisesti 10 vuotta toimeksiannosta.

Säännönmukaiset tietolähteet

– LexWill Oy:n verkkosivuilla oleva yhteydenottolomake, jonka tiedot henkilö itse täyttää.
– Henkilöltä itseltään, esimerkiksi sähköpostitse, puhelimitse tai muilla tavoin henkilöltä itseltään saadut, henkilötiedot.
– Sosiaalisen median eri kanavat tai verkostot (esim. Facebook), joiden kautta henkilö ottaa yhteyttä.
– Eri tietolähteistä haetut yksittäiset yhteystiedot, kuten yritysten nettisivut sekä aiempien toimeksiantojen
toimeksiantosopimukset ja aiemmin laadittujen asiakirjojen jäljennökset.

Täyttäessään LexWill Oy:n verkkosivuilla olevan yhteydenottolomakkeen tai luovuttamalla tiedot muuta kautta (esim. puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeellä), henkilö antaa rekisterinpitäjälle (LexWill Oy) suostumuksen antamiensa tietojen tallentamiseen ja käsittelyyn tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Rekisterinpitäjä

Kaikki asiakkaista kerätyt tiedot rekisteriin ovat luottamuksellisia, eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille ilman erityistä syytä (esimerkiksi viranomaisten niin vaatiessa).

LexWill Oy:n keräämiä GDPR:n tarkoittamia henkilötietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ellei se ole välttämätöntä tietojen käyttötarkoituksen toteuttamiseksi.

Käytämme vain voimassa olevan tietosuojalainsäädännön hyväksyneitä palveluntarjoajia:
– Domainhotelli (nettisivut)
– Elisa Oyj (sähköposti)
– Elementor (nettisivujen yhteydenottolomake)
– GDPR Cookie Compliance (nettisivujen evästepalvelu)

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu LexWill Oy:n tietojärjestelmiin ja ne on suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan LexWill Oy:n asiakasrekisteristä vastaavat henkilöt.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe sekä ilmoitettava korjattavat tiedot.

Tarkastuspyyntö sekä korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tietojen poistaminen

Tietoja LexWill Oy:n asiakasrekisteristä voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojen poistamista asiakasrekisteristä.

Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja mm. suoramarkkinointia varten. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että tietojenkäsittely loukkaa hänen GDPR:n mukaisia oikeuksiaan

LexWill Oy:n verkkosivut voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivuille. Linkitetyt nettisivut eivät ole LexWill Oy:n hallinnassa, eikä LexWill Oy vastaa kolmansien osapuolten nettisivujen sisällöstä tai niiden sisältämistä linkeistä.

Evästeisiin perustuvan viestinnän kieltäminen tapahtuu käyttäjän verkkoselaimen asetusten kautta.

Evästeiden kerääminen

LexWill Oy:n verkkosivuilla käytetään evästeitä. Evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoa käyttäjän käyttämistä laitteista.

Tietojen avulla parannetaan verkkosivujen toimivuutta ja sisältöä, kehitetään liiketoimintaa sekä kohdennetaan markkinointia. Käyttämiämme palveluita ovat mm. Googlen palvelut. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjää ei voida tunnistaa näiden perusteella, ellei käyttäjä ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi yhteydenottolomakkeen kautta.

Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön nettisivuilla olevan evästepalvelun (GDPR Cookie Compliance) avulla, tai muuttamalla oman nettiselaimensa asetuksia, kuten poistamalla evästeet käytöstä tai tyhjentämällä nettiselaimensa evästetiedot.

On hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Tietosuojaseloste päivitetty 3.3.2023.

Huom!

*Ennen GDPR:n voimaantuloa 25.5.2018 henkilötietojen käsittelyyn ja henkilörekistereihin sovellettava laki on Henkilötietolaki (523/1999), jonka GDPR voimaantullessaan korvaa. GDPR:ää täydentää kansallinen Tietosuojalaki (1050/2018) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

**25.5.2018 saakka tämän rekisteriselosteen vaatimuksista on säädetty Henkilötietolain (523/1999) 10 §:ssä.

Kysy lisätietoja

Älä turhaan mieti lakiasiaasi yksin, vaan ota yhteyttä osaavaan lakimieheen. Selvitetään asiasi yhdessä ja keksitään tilanteeseesi parhaiten sopivin ratkaisu. Ensimmäinen yhteydenotto ja lyhyt alkuneuvottelu ovat aina maksuttomia.

Tapaaminen voidaan sopia toimistolleni osoitteeseen Uusikatu 23 A 23, 90100 Oulu tai muuhun tapaamiseen sopivaan paikkaan. Teen myös kotikäyntejä sekä palvelen asiakkaitani myös ilta- ja viikonloppuaikoina.